Arte Liberty in Italia - Manifesti - Adolfo Hohenstein

 

Adolfo Hohenstein - Leopoldo Metlicovitz 


 Leopoldo Metlicovitz / Adolfo Hohenstein  Circo Olimpya  1805

cm. 950 x360   G. Ricordi Milano